คณิตศาสตร์
   ภาษาไทย
   ภาษาต่างประเทศ
   สังคมศึกษาฯ
     สุขศึกษาและพลศึกษา
     วิทยาศาสตร์
     การงานอาชีพและเทคโนโลยี
     ศิลปะ
 
   
   
   
 

 

 

ที่อยู่โรงเรียน : 165 ถ.ประชาธิปไตย แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ --- 02-2827851 FAX --- 02-6292785
E-MAIL --- wattri-school@hotmail.com  Facebook --- โรงเรียนวัดตรีทศเทพ (Fan Page)